Delimitació de finques rústiques, com evitar litigis?

Les xerrades sobre la delimitació d’una finca rústica proporcionen informació valuosa per a molts propietaris. No és la primera vegada que un propietari, després d’assistir a una conferència sobre el tema, pensa a posar ordre en les seves propietats.

Mesurar les finques per a coordinar la realitat existent amb les dades del cadastre i de les escriptures és una necessitat si es volen evitar problemes en el futur i litigis amb els veïns, molt més difícils de resoldre que el que calgui solucionar en el moment present.


Procediment de delimitació de finques

El procediment de delimitació es resumeix en els següents passos:

  • Mesurar les finques delimitades per carreteres, camins, rius, talussos i fites. La partió i amollonament solen anar units. Es tracta d’establir els límits de la finca i de marcar-los físicament.
  • Confeccionar els plànols corresponents, obtenint les mesures de les seves superfícies reals.
  • Comparació amb la cartografia històrica i actual amb la finalitat d’observar la coincidència de mesures i descripcions o trobar discrepàncies que s’han de solucionar.

Una vegada definides les finques i preparats els seus plànols, es procedirà a realitzar l’Acta d’Atermenament, que ha de ser signada per els veïns afectats. El procés de delimitació ha de fer-se amb els propietaris de les finques confrontants de mutu acord.

És aconsellable que totes les parts acudeixin al mateix professional, perquè així es reduiran de manera considerable les despeses. També s’evitaran possibles desacords entre persones pertanyents al mateix veïnatge. La documentació es presentarà en la Gerència de Cadastre corresponent, perquè es facin les modificacions previstes, a partir de les dades reals que aporta el tècnic.

En cas de no haver-hi acord, seria un jutge l’encarregat de la partió, després del corresponent procediment judicial. Seria molt més costós. És millor evitar arribar a aquesta situació de conflicte jurídic. Un atermenament realitzat al marge d’aquests dos casos no té cap empara legal. No es pot realitzar per compte propi, sense tenir en compte al veí la propietat bufona del qual amb el terreny en qüestió.

​Informacions per a prevenir conflictes

Nosaltres compartim aquestes informacions sobre partions de finques per a ajudar al fet que els propietaris de finques rústiques no acabin tenint problemes durant els pròxims anys. És millor fer una partió com més aviat millor, mentre estan viuen les persones que coneixen els terrenys que, en molts casos, van ser propietats de les seves famílies durant generacions.

Podem assessorar els propietaris de finques per a definir els límits de manera exacta i justificada tècnicament. Comptem amb molts anys d’experiència en aquesta mena de treballs. Evitarem que els nostres hereus i els hereus dels nostres veïns tinguin conflictes quan siguin ells els amos de les propietats.

Per a estar al dia en aquests importants temes que afecten una finca rústica, convidem a tots els lectors a consultar la nostra pàgina web i a seguir-nos en les nostres xarxes socials, per a més informació.