Un dictamen pericial per a determinar la situació d’un mur

Per a poder determinar la situació legal d’un mur s’ha d’elaborar un dictamen pericial. Aquest ens revelarà la seva informació contractual i constructiva. Les dades obtingudes d’aquest informe tècnic podran ser comprovats a simple vista per qualsevol tècnic per a determinar si el registral coincideix o no amb la nova realitat descrita. En tot cas, es tractarà sempre d’un recurs tècnic essencial per a qualsevol professional d’urbanisme, la construcció o l’administració.


Estudi previ de la documentació i visualitzat

Es tracta de l’estudi de la documentació existent en cada cas particular: dades de parcel·lació, la informació registral i cadastral. S’haurà de buscar tota la documentació necessària per a poder establir el punt de partida del dictamen pericial. Per a això, s’haurà de tenir accés lliure a les bases de dades dels diferents organismes responsables de l’ordenació urbanística de cada territori. Aquest procés quedarà finalitzat amb un índex clar i tota la documentació recopilada, ordenada i datada per al seu ús i consulta en el posterior estudi tècnic a dur a terme pels arquitectes i facultatius.


Estudi topogràfic

És un mesurament exacte del perímetre total de la parcel·la per a verificar els seus límits, superfície i fites. Anotarem sobre el terreny les dades que ens aportin informació de valor per a la seva posterior anàlisi i avaluació: cessió de vials, traçats, línies d’asfaltat, fites o singularitat. Es podrà comprovar a posteriori si la parcel·lació coincideix amb la realitat física. La topografia ha experimentat un gran avanç respecte a uns altres temps passats, i s’han optimitzat els projectes gràcies a la utilització de noves tecnologies de mesurament i la ràpida anàlisi de les dades amb programes informàtics específics altament eficaços.

Anàlisi contrastada de la cartografia

Es tracta ara de poder contrastar el pla original de parcel·lació amb un nou dibuix actualitzat, fet gràcies a la labor de documentalistes, delineants, topògrafs, arquitectes, enginyers i treballadors afins en un estudi tècnic professional. La superposició de tots dos plecs ens revelarà la realitat urbanística. Podrem esmenar els errors en la cartografia cadastral gràcies als moderns mètodes topogràfics de nova implantació, essencials per a innovar en eficiència i lliurar un dictamen pericial exhaustiu a cada client amb les garanties i professionalitat exigides en cada situació.


Qui pot elaborar un dictamen pericial i per a qui?

En tot cas, ha de ser una empresa dedicada professionalment a l’enginyeria topogràfica, solvent i d’experiència contrastada, capaç de realitzar qualsevol tipus de dictamen pericial amb la suficient capacitat tècnica.

Són múltiples els casos on un informe tècnic és fonamental: georreferenciación, mesurament, aixecament topogràfic i certificació GML.

Particulars, estudis d’arquitectura, administració local, i qualsevol projecte d’arquitectura o urbanisme.

Sense cap dubte, un procediment altament tecnològic, encaminat a satisfer les necessitats de qualsevol projecte amb la màxima diligència.