Inici $ GML

Representació gràfica alternativa & GML

En determinats àmbits relacionats amb el món de l’adquisició, venda i registre de finques hi ha un concepte de gran utilitat, el de Representació Gràfica Alternativa. Aquesta utilitat rau en la multitud d’aplicacions que aquesta representació pot tenir. No conèixer-les suposa no comptar amb informació essencial en aquest sector, per la qual cosa nosaltres, com a professionals, ens centrarem en el seu concepte i els seus diferents usos.

Què és una GLM i una representació gràfica alternativa

Quan es parla d’una GLM s’està referint a un format informàtic utilitzat per representar les coordenades de georeferència que permeten localitzar de manera inequívoca a l’espai una parcel·la determinada.

Per part seva, una RGA (Representació Gràfica Alternativa) és aquell document que, prenent com a referència les coordenades específiques del document GLM, dibuixa els límits de la parcel·la en qüestió, establint la seva situació concreta a l’espai.

Arxiu GML i Emissió de Certificat de georeferenciació

Segons la Llei 13/2015 de reforma de les lleis Hipotecària i del Cadastre, i en els casos on es fa necessària una Representació Gràfica Alternativa, com a professionals tècnics especialitzats al sector, emetem un Certificat de Georeferenciació, regulat pel Col·legi Oficial d’Enginyeria Geomàtica i Topogràfica.

Aquest certificat és un document que inclou:

  • Metodologia utilitzada, precisió, abast i limitacions, dacord amb el que estableix la Llei.
  • Fitxer en format GML, allotjat als servidors del Col·legi i descarregable mitjançant codi segur de verificació.
  • Cal ressaltar que l’arxiu GML mitjançant codi segur de verificació ha obtingut la Validació Gràfica de la Direcció General del Cadastre, el que significa que està entrat i no pot patir cap modificació o alteració.
  • Coordenades georeferenciades, representació Gràfica i superfície de les finques.
  • Informe de Validació Gràfica de la Direcció General del Cadastre.
  • Declaració del Tècnic Responsable que subscriu, incloent-hi la pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

Preguntes freqüents del serveir GML

Nova llei hipotecària

Té algun problema per registrar una segregació o divisió amb la nova llei hipotecària. Moll Topografia té la solució.

Notària

El notari et demana un fitxer GML per escripturar la teva propietat? Moll Topografia té la solució.

Validació gràfica

Si no tic la validació gràfica de la meva finca, el registrador no em registra una propietat horitzontal? Moll Topografia té la solució.

Validació gràfica

No coincideix la teva finca amb la parcel·la cadastral i t’exigeixen una representació gràfica alternativa (RGA)? Moll Topografia té la solució.

Camps d’aplicació d’un GML

Hem determinat que la RGA és un document descriptiu de la forma, els límits i la localització d’una parcel·la constituït a través de les dades d’un document GLM. Així, la seva utilitat principal neix del fet següent: la RGA és el document pres per les administracions públiques per realitzar tots els tràmits relatius a la Llei Hipotecària de l’any 2015.

Compravenda amb diferent mesurament registral i cadastral

Davant la situació en què ens trobem amb una parcel·la que compta amb diferent mesurament registral i cadastral, l’única manera de determinar-ne les dimensions exactes és a través d’una RGA que obtingui validació al Registre de la Propietat.
És a dir, tan sols amb un pla georeferenciat validat al Registre es podrà solucionar el problema de la no coincidència de mesuraments. Aquesta validació s’obté sempre que la RGA compti amb el vistiplau del propietari, hagi estat realitzada per professionals topògrafs i es presenti en format GLM.

Parcel·lacions

Al igual que en el caso anterior, también en el supuesto en el que se desee realizar diferentes parcelaciones, la presentación de una RGA ante las Administraciones será totalmente prescriptiva.

Segregació i agrupació de finques

A l’hora de segregar una finca en dues diferents, o bé quan es vol agrupar diverses finques en una de sola, es requerirà una RGA per poder inscriure correctament aquestes noves dades al Registre de la Propietat.

Altres supòsits de la Llei Hipotecària de 2015

En general, tots els supòsits que fins a l’any 2015 suposaven una descripció literària de la finca a l’estil tradicional (sempre imprecisa i poc tècnica), requereixen ara la presentació d’una RGA validada al Registre. En conclusió, una Representació Gràfica Alternativa és un instrument que pot servir a multitud de finalitats, cadascú més útil que l’anterior. Sent això així, comptar amb l’ajuda de professionals al sector serà sempre recomanable davant de qualsevol problema amb una finca i el registre.