Inici $ Política de privacitat

Política de privacitat

De conformitat amb el que s’estableix als arts. 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”), i els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPDGDD”), per la qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem dels següents extrems.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat a través de la pàgina web i en qualsevol altra comunicació mantinguda amb vostè seran objecte del Registre d’Activitats de Tractament titularitat de Moll topografia amb domicili social al C/ Oriol Martorell i Codina, 16, proveïda de CIF 41500667L.

Quina presència té a les xarxes socials?

Moll topografia compta amb els següents perfils a les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, LinkedIn, YouTube, Blog i Newsletter).

Es reconeix com a responsable del tractament de les dades dels seus usuaris, seguidors, o persones que facin comentaris a través d’aquestes. Així mateix, d’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Moll topografia s’exonera de qualsevol mena de responsabilitat derivada per comentaris dels usuaris i seguidors a les seves xarxes socials.

Moll topografia podrà utilitzar els perfils descrits anteriorment per informar els seus usuaris de temes que consideri del seu interès.

Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar:

Dades identificatives: nom, cognoms, càrrec, rol, correu electrònic i/o número de telèfon. Dades comptables: número de compte, targeta bancària, etc.

Per què i per a què tractem les teves dades?

Depenent de les finalitats necessitarem tractar unes dades o altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

La pàgina web és totalment informativa sobre els serveis de plataforma educativa que ofereix Moll topografia. Les dades poden ser tractades per respondre a les sol·licituds d’informació sobre aquests serveis. La recollida i el tractament automatitzat de dades que es realitza a través del formulari de la pàgina web per sol·licitar informació es recull amb l’objecte d’estudiar la possibilitat de contactar amb nosaltres. La pàgina web informa a través de vídeos identificatius. La pàgina web té un blog per poder pujar i compartir històries d’interès per als usuaris. Per gestionar i mantenir la seva candidatura per ocupar un lloc de treball a Moll topografia, quan ens envia la seva sol·licitud de participació en un procés de selecció. Aquest tractament està basat en el consentiment de l’Usuari i en l’interès legítim i mutu de Moll topografia i l’Usuari, com s’indica en la informació sobre privacitat que l’Usuari ha d’acceptar de forma prèvia a l’enviament de la seva candidatura. Les dades personals que s’obtinguin a través de qualsevol dels canals de la pàgina web formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT) titularitat de Moll topografia. Aquest s’actualitzarà periòdicament d’acord amb allò establert en el RGPD i la LOPDGDD, és per això que Moll topografia ha adoptat totes les mesures de seguretat pertinents en aquest sentit.

S’informa l’usuari de la possibilitat de retirar el seu consentiment en el cas que s’hagi atorgat per a alguna finalitat específica, sense que això afecti la licitud del tractament precedent basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de les teves dades pot estar fonamentat en les següents bases legals:

Consentiment exprés per part dels usuaris en la compleció dels formularis per rebre comunicacions comercials per part de Moll topografia. Interès legítim: consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web romangui segura, així com ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els nostres serveis. Totes les accions es realitzen amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció dels usuaris i assegurar una experiència única de navegació i eventual contractació. Compliment d’obligacions legals per a la prevenció del frau, col·laboració amb les Autoritats Públiques i/o eventuals reclamacions de tercers.

Quant de temps conservem les teves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida, així com per al compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades. Sense perjudici que la conservació resulti necessària per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions; sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Moll topografia es compromet a cessar el tractament de les dades personals quan hagi finalitzat el termini de conservació, així com bloquejar-les degudament a les nostres bases de dades.

A quins destinataris es comuniquen les teves dades?

De manera general, Moll topografia no cedirà dades personals a terceres parts, excepte en aquelles situacions en què les mateixes es puguin cedir a col·laboradors que prestin serveis a Moll topografia, amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis, la relació contractual i/o precontractual amb els interessats o tramitar sol·licituds formulades per aquests.

En aquests casos, ens assegurem que els destinataris respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Moll topografia procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de l’empresa. Els tercers amb els quals Moll topografia contracta tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de protecció de dades vigent.

En aquells casos en què la llei pugui exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà l’estrictament necessari per al compliment d’aquestes obligacions legals.

Moll topografia comunica dades a proveïdors externs, com a encarregats de tractament, per dur a terme determinats serveis.

Quins drets t’assisteixen i com pots exercir-los?

Vostès poden dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets mitjançant una comunicació escrita al següent correu electrònic: mmoll@molltopografia.com

En virtut del que estableix la normativa en protecció de dades pots sol·licitar:

Dret d’accés: pots demanar informació d’aquelles dades personals que disposem sobre tu. Dret de rectificació: pots comunicar qualsevol canvi en les teves dades personals. Dret de supressió i a l’oblit: pots sol·licitar l’eliminació previ bloqueig de les dades personals. Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals. Dret d’oposició: pots retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-te a què es continuïn tractant. Dret a la portabilitat: en alguns casos, pots demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica per a la seva transmissió a un altre responsable. Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pots sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin significativament l’interessat. En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si demanes que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals. Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat competent en protecció de dades.

Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les teves dades personals?

Moll topografia ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Moll topografia. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Per això, Moll topografia no és responsable de danys o perjudicis hipotètics que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Moll topografia, de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Moll topografia.

Com tractem les dades dels menors d’edat?

Com a regla general, Moll topografia tractarà dades de menors d’edat per a l’emmagatzematge i manteniment d’aquestes dades a la plataforma educativa de la qual és Responsable del Tractament. Signant amb els centres educatius els contractes d’encarregats de tractament necessaris per garantir la protecció i seguretat d’aquestes dades.

Com utilitzem les cookies?

El lloc web i les xarxes socials de Moll topografia utilitzen cookies, amb els efectes d’optimitzar i personalitzar la seva navegació per les mateixes. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Cookies.

Política de seguretat interna

Les bretxes de seguretat poden ser causades per treballadors, tercers o errors informàtics. Per això, estem obligats legalment a notificar als interessats si les seves dades personals s’han vist greument afectades en un termini màxim de 72 hores. A més, es notificarà als usuaris tan aviat com es resolgui la bretxa de seguretat.

Modificació de la política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.