Puc tancar un camí a una altra finca?

Aquest article està basat en l'estudi topogràfic realitzat, com a perit judicial, on una de les parts pretenia tancar el camí que passava per la seva finca.La part contrària, segons manifestava, es quedaria sense pas per arribar a la seva propietat.El jutjat va sol·licitar un dictamen pericial …

Prioritats per un aixecament topogràfic

És important saber algunes prioritats a l’hora de fer un aixecament topogràfic d’un projecte paisatgístic i de jardineriaPer definir les prioritats d’un aixecament topogràfic per un projecte pasiatgístic, així com per qualsevol encàrrec, és primordial saber la finalitat del projecte. És important, …

Què fer si em modifiquen el cadastre

Si es dona el cas que m’han modificat el cadastre, què faig?Sobre si es dona el cas que us modifiquen el cadastre i no n'éreu conscients, us puc explicar un cas en el qual em vagi trobar. Fa uns dies vaig quedar amb els veïns contigus d’un client per tal que em signessin l’Acta d’Atermenament, com …

Com es pot obtenir un Arxiu GML d'una parcel·la o edifici?

Un Arxiu GML (Geography Markup Language) és un estàndard de llenguatge de marques per a l'intercanvi d'informació geogràfica. Els arxius GML són utilitzats per a representar geometries i atributs dels objectes geogràfics, i es basen en l'estàndard XML (extensible Markup Language). Aquest tipus d' …

Escáner láser 3d topografia: Què és i quins usos té?

És possible que hagis pogut sentir parlar sobre les impressores làser 3D, però saps què és un escàner làser 3D per a topografia? És un dispositiu molt similar quant al funcionament, però que compta amb aplicacions i utilitzacions diferents al mateix temps que variades. Gràcies a la seva gran …

Què fer abans de comprar un terreny?

Igual que ocorre amb les operacions de compravenda de qualsevol bé immoble, és convenient saber què fer abans de comprar un terreny. Moltes persones es llancen a comprar parcel·la amb la intenció d'erigir alguna construcció sense conèixer prèviament les característiques del terreny ni les …

Discrepàncies en el cadastre Què fer quan es produeixen?

Les discrepàncies del Cadastre amb la realitat per diversos motius solen ser habituals. Afortunadament, poden solucionar-se i han de solucionar-se al més aviat possible. A continuació s'explica el procediment per a corregir-les.

​El Cadastre Immobiliari

El Cadastre Immobiliari és un ampli …

Què és l'expedient de domini per excés de cabuda?

Els expedients de domini per excés de cabuda es tramiten quan els informes presentats no concorden entre la superfície real del terreny i els que es mostren en el Registre de la Propietat. Aquest tipus de situacions requereix d'un peritatge professional per a poder solucionar-se.

S'expedeix quan …

Un dictamen pericial per a determinar la situació d'un mur

Per a poder determinar la situació legal d'un mur s'ha d'elaborar un dictamen pericial. Aquest ens revelarà la seva informació contractual i constructiva. Les dades obtingudes d'aquest informe tècnic podran ser comprovats a simple vista per qualsevol tècnic per a determinar si el registral …