Què és un aixecament topogràfic?

La topografia té per objectiu conèixer la forma i el relleu dels terrenys, per a això usem metodologies i instruments de treball diferents. Una de les activitats principals d’un enginyer topògraf és fer un aixecament topogràfic, que és un conjunt d’operacions que ens ajuden a determinar les posicions de punts i a calcular superfícies i volums.

Després, amb aquestes dades, podem confeccionar plànols i mapes. Cridanerament, per a prendre les mesures en topografia, la superfície de la Terra es considera com si fos plana i no tenim en compte la veritable forma de la superfície.


Per a què necessitem fer un aixecament topogràfic?

Les raons per les quals podem necessitar un aixecament topogràfic són moltes, i poden anar des d’una utilitat molt petita i personal fins a la construcció de ciutats senceres.

Podem necessitar-ho per a determinar un terreny urbà o rural, per a l’execució d’obres públiques o privades, per a determinar masses d’aigua, per a fer excavacions…

Fins i tot també per a fer informes cadastrals en casos de conflictes per una parcel·la o propietat. Igualment, són necessaris en les recerques arqueològiques o en la creació de carreteres.

Quins tipus existeixen?

Una manera de classificar els aixecaments topogràfics és la següent:

  • Aixecaments de tipus general. El seu objectiu és determinar els límits dels lots i les parcel·les, sigui per a situar terrenys o perquè puguem fer nous plans i projectar futures construccions.
  • Aixecament longitudinal o de vies de comunicació. El seu objectiu és poder projectar la construcció de carreteres, vies de tren, canals o aqüeductes, entre altres fins.
  • Aixecaments de mines. El seu objectiu és relacionar les obres en la superfície amb la posició dels treballs subterranis per a l’extracció de minerals.
  • Aixecaments hidrogràfics. El seu objectiu és obtenir els plans de les masses d’aigües, les línies litorals o de la costa i el relleu dels fons de llacs i rius. Aquests processos són de summa importància, ja que determinaran els llocs navegables i la quantitat de recursos hídrics.
  • Aixecaments cadastrals i urbans. El seu objectiu és fixar espais urbans per a la planificació d’una ciutat i dels seus serveis públics, els quals inclouen les línies de telèfon i electricitat, les xarxes d’aigua i clavegueres.
  • Aixecaments aeris. Aquests tenen com a objectiu complementar els altres tipus d’aixecaments. Són fotos aèries preses usualment des d’avions o amb drons.

Fer aquests treballs topogràfics és la nostra especialitat. Ajudem persones, ajuntaments i empreses privades a poder conèixer el terreny on han de començar a obrar. La nostra labor és indispensable per a poder sempre treure el millor profit de l’espai i dels seus recursos.

Com podem ajudar? Cal posar-se en contacte amb nosaltres, comptar les necessitats que es tenen i el projecte ideat per a la nostra valoració de l’aixecament topogràfic.