Què és l’expedient de domini per excés de cabuda?

Els expedients de domini per excés de cabuda es tramiten quan els informes presentats no concorden entre la superfície real del terreny i els que es mostren en el Registre de la Propietat. Aquest tipus de situacions requereix d’un peritatge professional per a poder solucionar-se.

S’expedeix quan la cabuda real de l’immoble és superior a la inscrita en el Registre de la Propietat.


Causes de l’excés de cabuda

Les causes més freqüents d’aquesta diferència superior entre les mesures d’un terreny o finca i les que es reflecteixen en el registre de la propietat són:

  •     Mètode de mesurament: És molt comú que es doni en terrenys que tenen una antiguitat major i que van ser mesurats anteriorment amb sistemes que no tenien la mateixa exactitud que els d’avui dia.
  •     Límits imprecisos: També es troben en immobles registrats on els límits entre una finca i la confrontant no eren molt precisos fa molt temps enrere.
  •     Alteracions urbanístiques il·legals: Es tracta de la modificació de la superfície de la finca amb l’objectiu d’ocupar espais que, al principi, no pertanyen a l’usuari que les realitza.

        ​ Com tramitar els expedients de domini per excés de cabuda

Els expedients de domini estan molt regulats per la llei, i es realitzen de diferent manera segons els següents factors.

            ​Expedient de domini per a esmenar la superfície quan no supera el 10%

L’expedient de domini per excés de cabuda de superfície que no supera el 10% s’expedeix quan, com el seu nom indica, la superfície a rectificar no supera el 10%. Aquest tipus de casos es produeixen quan una parcel·la té una superfície superior a la inscrita en el Registre de la Propietat, però sense superar el 10%, per la qual cosa el seu procés és més senzill.

            ​Expedient de domini per a corregir la superfície que supera el 10%

La tramitació dels expedients de domini per excés de cabuda superior al 10% són més complexos i comporten una sèrie de diligències. Entre elles:

  •     Publicacions d’edificis en el BOE.
  •     Les corresponents notificacions a tots els afectats i interessats.
  •     Publicació d’alertes topogràfiques registrades.

En aquest tipus tràmit, se solen atorgar una sèrie de terminis perquè els afectats i interessats puguin reclamar i presentar els seus al·legats amb l’objectiu de defensar els seus interessos.


​Quant costa fer un excés de cabuda?

La realització de la rectificació en el Registre de la Propietat, després que el registrador la qualifiqui de manera positiva, és totalment gratuïta. La publicació amb les noves dades registrades de l’immoble seran publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat.

            ​Contacti amb nosaltres

Aquest tipus de tràmits requereixen d’una complexitat en tot el seu procés. Per això, pot comptar amb la nostra empresa d’enginyers topogràfics si necessita ajuda o té alguna consulta sobre els expedients de domini. Li atendrem immediatament.