Prioritats per un aixecament topogràfic

Prioritats per un aixecament topogràfic

És important saber algunes prioritats a l’hora de fer un aixecament topogràfic d’un projecte paisatgístic i de jardineria

Per definir les prioritats d’un aixecament topogràfic per un projecte paisatgístic, així com per qualsevol encàrrec, és primordial saber la finalitat del projecte. És important, ja que d’això dependrà la decisió dels elements necessaris a grafiar, el nivell de detall i la precisió.

Vam fer un aixecament topogràfic d’un projecte paisatgístic i de jardineria

En aquest cas va ser un despatx especialitzat en paisatgisme qui ens va encarregar la feina.

Per poder projectar nous itineraris de camins, terrasses o bancades amb talussos ajardinats i zones de piscina o aparcament; era necessari partir d’una topografia real del terreny inicial. Així doncs, cada element com cap i peu dels talussos existents, arbres característics a mantenir o afloraments de roques, eren importants per prendre decisions pel futur projecte.

Beneficis d’una bona gestió

Amb una topografia real de la situació de tots els elements necessaris i corbes de nivell en 2D i 3D, oferim també al client la realització de perfils del terreny d’una manera més automatitzada al disposar dels programes per l’obtenció de models digitals del terreny. D’aquesta manera, els Topògrafs, com Moll Topografia, facilitem el treball posterior del Paisatgista, Enginyer o Arquitecte.