Què fer si em modifiquen el cadastre

M'han modificat el cadastre

Si es dona el cas que m’han modificat el cadastre, què faig?

Sobre si es dona el cas que us modifiquen el cadastre i no n’éreu conscients, us puc explicar un cas en el qual em vagi trobar. Fa uns dies vaig quedar amb els veïns contigus d’un client per tal que em signessin l’Acta d’Atermenament, com a acord per la modificació del perímetre de la finca del meu client al Cadastre, el que anomenem esmena de discrepàncies cadastrals.

Un cop els vaig acabar d’explicar el plànol que s’havia fet, satisfets van signar l’acord i, a causa de l’explicació que els vaig donar, em van fer una consulta.

Possibles conflictes de modificar el cadastre

Resulta que els “Srs. A” tenen una altra finca rústica d’una extensió important. La qüestió és que es van trobar que el veí, que anomenarem “Sr. B”, va presentar un expedient d’esmena de discrepàncies cadastrals per modificar el límit de la parcel·la. La gerència del cadastre, va seguir els procediments establerts en aquests casos, i va notificar a tots els adjacents afectats perquè al·leguessin si no estaven d’acord.

La parcel·la dels Srs. A, està a nom de la seva mare (una senyora gran), que en rebre la carta del Cadastre, no va fer-ne cas. Així doncs, va començar el problema. El fet de no oposar-se a la modificació que es pretenia per la part B, va desembocar en què la gerència del cadastre la va estimar i va modificar el límit de la parcel·la, segons la sol·licitud.

Buscant una solució

Els Srs. A, han intentat parlar amb la part B sense poder arribar a cap enteniment, i em consultaven si es podia revocar aquesta modificació, o quines opcions més tenien. Per part del cadastre la resposta va ser clara. No hi poden fer res, ja que van ser notificats i no van contestar.

Només els queda l’opció d’iniciar un procediment judicial, però tampoc el veuen factible, ja que es tracta d’una parcel·la rústica que, encara que sigui gran, la zona perduda té poc valor i perdrien més en processos judicials que en deixar-ho com està.

Què fer si em modifiquen el cadastre

Què faig si m’han modificat el cadastre?

En conclusió, de moment no faran res, però troben injust no poder-se defensar, encara que tinguin part de la culpa. En qualsevol cas, el que jo sempre recomano, i intento, és parlar i mediar paraula. I encara que ja ho hagin intentat, entre dos tècnics (ja que la part B tenia un tècnic), es pot arribar a un acord.

Pròximament, des de Moll topografia, seguirem compartint casos reals que ens anem trobant dia a dia. Així doncs, podem apropar-te una mica més al món de la topografia de propietat, o topografia de conflictes.