GML

arxius gml girona, Molltopografía

¿TÉ ALGUN PROBLEMA PER REGISTRAR UNA SEGREGACIÓ O DIVISIÓ AMB LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA?

Moll Topografia té la solució.

¿EL NOTARI ET DEMANA UN FITXER GML PER ESCRIPTURAR LA SEVA PROPIETAT?

Moll Topografia té la solució.

¿SI NO TINC LA VALIDACIÓ GRÀFICA DE LA MEVA FINCA, EL REGISTRADOR NO EM REGISTRA UNA PROPIETAT HORITZONTAL?

Moll Topografia té la solució.

¿NO COINCIDEIX LA SEVA FINCA AMB LA PARCEL·LA CADASTRAL I LI EXIGEIXEN UNA REPRESENTACIÓ GRÀFICA ALTERNATIVA ( RGA )?

Moll Topografia té la solució.

Arxiu GML i Emissió de Certificat de georeferenciació

Segons la Llei 13/2015 de reforma de les lleis Hipotecària i del Cadastre, i en els casos on es fa necessària una Representació Gràfica Alternativa, com a professionals tècnics
especialitzats en el sector, emetem un Certificat de Georeferenciació, regulat pel Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica.

Aquest certificat és un document que inclou,

- Metodologia utilitzada, precisió, abast i limitacions, d'acord amb el que estableix la Llei.

- Fitxer en format GML, allotjat en els servidors del Col·legi i descarregable mitjançant codi segur de verificació.

Cal ressaltar que l'arxiu GML descarregable mitjançant codi segur de verificació, ha obtingut la Validació Gràfica de la Direcció General del Cadastre, el que significa que està
entrat i no pot patir cap modificació o alteració.

- Coordenades georeferenciades, representació Gràfica i superfície de la finques.

- Informe de Validació Gràfica de la Direcció General del Cadastre.

- Declaració del Tècnic Responsable que subscriu, incloent pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional.