Làser Escàner


Què és el làser escàner?

Els escàners làser no són nous, existeixen des de fa temps i s'han desenvolupat enormement en els últims anys. La topografia ha estat un dels camps més afavorits, ja que amb el làser escàner topogràfic, el grau de detall que s'aconsegueix en l'actualitat és molt major. En Moll Topografia treballem amb aquesta eina en tota la Península Ibèrica i Balears.

Aquest instrument és un dels avanços tecnològics més importants dels últims temps. Permet la captura de la geometria i del color de qualsevol objecte a partir de l'emmagatzematge  de dades. D'aquesta manera obtenim un model tridimensional de l'objecte o espai en qüestió. És una manera de virtualizar els objectes reals per a poder treballar sobre ells i tenir les seves mesures, a través de programari especialitzat.

Contacte amb nosaltres

Usos principals, Làser Escàner


El làser escàner és àmpliament utilitzat a la majoria de sectors econòmics que ens envolten:

 Patrimoni. S'empra per a la conservació d'edificis històrics, obres artístiques i per a la reproducció d'escultures.

 Enginyeria. Control dimensional, nau industrial i instal·lacions en fàbriques.

 Arquitectura. Es mesuren i planifiquen edificis, així com tota mena d'estructures.

 Arqueologia. És usat per a l'estudi dels jaciments arqueològics i per a la reconstrucció de peces.

 Topografia. Mitjançant aquesta eina, analitzem tota mena de terrenys, traçats i vies.

Escàner làser topogràfic


Més enllà dels usos obvis, el laser en topografia és beneficiós per a les empreses de diverses maneres. S'utilitzen per a realitzar aixecaments precisos, tant dins com fora de la propietat. També es poden emprar per a mediar i realitzar plans precisos d'estructures. D'aquesta manera, es poden projectar plans de planta, registrar dimensions, generar informes i molt més.

Es poden utilitzar per a aixecaments d'elements i estructures de gran grandària que no es poden moure. L'escàner topogràfic és habitual en sectors com la construcció i l'arquitectura, perquè usen aquest mètode per al desenvolupament i aixecament topogràfic dels seus projectes.

Des de la nostra empresa, oferim aquest servei d'escàner làser 3D en topografia i certificats de georreferenciación a qualsevol punt de la geografia espanyola, encara que estem a Girona. Per què animem als nostres clients a utilitzar aquest servei i creiem que és el millor?

Perquè el làser escàner el podem utilitzar per a crear estudis precisos d'elements i estructures de gran grandària que no poden moure's, creant recreacions virtuals dels espais reals que poden ser molt útils per a temes patrimonials, a més de no ser invasius.

Per a què s'empra un
escàner làser?

Els làsers s'utilitzen en una àmplia gamma d'indústries, com la topografia, la construcció, la mineria i moltes més. En el camp de la topografia, l'utilitzem per a mesurar objectes en l'espai 3D. D'aquesta manera mesurem distàncies i extraiem una imatge tridimensional a escala, que són representacions visuals de la topologia de la superfície.

SOL·LICITI PRESSUPOST

A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se le informa que los datos personales que nos facilita a través de este formulario se incorporarán a un fichero de la entidad Moll topografia. Puede ver información detallada en nuestro Aviso Legal y Política de Privacidad