Làser Escàner


Què és el làser escàner?

Aquest instrument és un dels avenços tecnològics més importants dels darrers temps. Permet capturar la geometria i el color de qualsevol objecte a partir de l'emmagatzematge de dades.

Aquests s'obtenen amb el mesurament de distàncies i angles mitjançant raigs de llum làser, els quals es combinen alhora amb càmeres fotogràfiques. Posteriorment, la informació es farà servir per formar un model tridimensional de l'objecte en qüestió.

En resum, amb aquesta tecnologia podem transformar un objecte real en un de virtual. A partir d'aquí, tindrem la possibilitat de manipular-lo mitjançant un programari especialitzat.

Usos principals, Làser Escàner


El làser escàner és àmpliament utilitzat a la majoria de sectors econòmics que ens envolten:

 Patrimoni. Es fa servir per a la conservació d'obres artístiques i per a la reproducció d'escultures.

 Enginyeria. Control dimensional, control de qualitat i peces.

 Dental. Amb aquest instrument, podem dissenyar pròtesis i dur a terme diversos estudis odontològics.

 Arquitectura. Es mesuren i planifiquen edificis, així com tota mena d'estructures.

 Arqueologia. És usat per a l'estudi dels jaciments arqueològics i per a la reconstrucció de peces.

 Topografia. Mitjançant aquesta eina, analitzem tota mena de terrenys, traçats i vies.