Necessites un aixecament topogràfic a Girona?

Dins la topografia a Girona es poden observar diferents punts i zones que remeten al paratge d’aquesta província, on l’aixecament topogràfic a Girona es fa necessari sobre la base de la correcta exploració de la zona i la posterior anàlisi per a la seva adequació i manteniment.

Per a què serveix un aixecament topogràfic?

Aquesta acció és el conjunt d’operacions dutes a terme en un terreny amb diferents instruments que quedin adequats per poder fer la confecció de la manera més completa d’una gràfica o pla. D’aquesta manera, el pla és la relació dels elements per poder elaborar qualsevol projecte tècnic o si es vol conèixer altres punts d’interès i se’n requereix la ubicació.

D’aquesta manera, s’estableixen les coordenades de latitud, la longitud i la cota per establir el punt geogràfic. Així mateix, per a aquest aixecament cal un conjunt d’instruments com ara el nivell i l’estació total. D’altra banda, també és el punt de partida per realitzar les etapes bàsiques en la identificació i senyalització del terreny que s’edificarà, així com l’aixecament dels plànols, el replanteig dels mateixos i els fites, entre d’altres.

Quins aspectes cal tenir en compte a l’hora de fer un aixecament topogràfic?

Quan es faci la delimitació de la zona, cal situar el context com a tal per poder dur a terme l’aixecament dins de la Geodèsia, que són els punts anomenats vèrtexs geodèsics que formen triangles per establir les posicions correctes. Per tant, és important determinar la mida per saber si són elements de primer, de segon o de tercer ordre.

En definitiva, cal tenir en compte tots aquests detalls per fer un aixecament topogràfic a Girona i per saber en general de com queda establerta la topografia a Girona.

Si necessites realitzar un aixecament topogràfic, contacta’ns!