Certificats de georreferenciación i GML, tot el que necessites saber

Certificats de georreferenciación i GML

La cartografia cadastral necessita un certificat de georeferenciació perquè pugui dur a terme, valgui la redundància, la georeferenciació cadastral i així poder quedar correctament inscrits als registres corresponents. D’aquesta manera, aquí us posarem de manifest la importància d’aquests certificats de georeferenciació i GML.

Què són els certificats de georeferenciació i per a què serveixen?

Són certificats elaborats per professionals competents en la matèria de topografia i geomàtica, sent usats per requerir la inscripció o actualització correcta al Cadastre o al Registre de la Propietat, quedant coordinats en l’actualitat per la Llei d’Hipoteca i el text amb relació a la Llei del Cadastre Immobiliari després de la reforma del 2015.

Són certificats redactats i signats per enginyers topogràfics en què s’inclouen plànols topogràfics definits geomètricament amb exactitud dins un immoble determinat com una parcel·la o un habitatge.

A més, aquest certificat queda generat en un sistema de referència oficial amb un caràcter mundial i únic.

Què és un fitxer GML al Cadastre?

Tot això queda inclòs en un fitxer GML (Geography Markup Language), que és un format de canvi d’informació geogràfica realitzat en l’àmbit mundial i que és aquell amb què es treballa el Cadastre i, per tant, el Registre de la Propietat, igual que els notaris.

A més, també cal incloure una llista de punts mesurats a UTM. Aquest certificat de georeferenciació inclou la validació gràfica mitjançant un codi segur de verificació com a actuació administrativa automatitzada.

I aquest document inclou:

1- La informació que concerneix el sol·licitant de l’informe,

2- El resultat del mateix amb una representació de la parcel·lació cadastral existent

3- Una superposició de la parcel·lació resultant amb la ja existent

En definitiva, aquests certificats de georeferenciació i GML són necessaris per sol·licitar la inscripció al cadastre.

Visita’ns o truca’ns i pregunta tot el que necessitis sense compromís.