Inici $ Valoracions

Valoracions

Realitzem Valoracions Immobiliàries i cadastrals de tot tipus, pisos, habitatges unifamiliars, parcel·les, terrenys…

Què fem

El professional es persona a l’immoble per realitzar la inspecció, recull les dades i mesures necessàries per l’obtenció de la superfície i així poder iniciar procediment de valoració.

Tot i que el mètode utilitzat per la valoració d’habitatges és el de comparació, considerem necessari verificar el resultat pel mètode residual; així obtenim un valor més adequat de l’habitatge.

L’Informe de Valoració pot anar visat pel Col·legi Oficial en cas que calgui, en qualsevol cas anirà signat pel tècnic valorador.

Les valoracions immobiliàries són necessàries en els casos següents:

  • A l’hora de fer una compravenda
  • En processos de separació o divorci
  • Per herències
  • En expropiacions
  • En Procediments Judicials
  • Per Revisions Cadastrals

Valoracions cadastrals. Quan ens arribi una notificació de la Gerència del Cadastre, no ens podem quedar de mans plegades, i acceptar sense els meus qui ens comuniquen. Com que som nosaltres els afectats pels impostos, intentem que siguin el més just possible.

Atesa la importància que té el valor cadastral en el càlcul d’impostos, recomanem comprovar que sigui correcte.