Inici $ Peritatges

Peritatges

Inclosos a les llistes de pèrits del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l’Enginyer Tècnic en Topografia realitza el Dictamen corresponent segons els extrems sol·licitats, sempre amb la professionalitat que correspon al càrrec acceptat.

Igualment com a Enginyer Tècnic en Topografia col·legiat, realitzem Peritacions de Part, amb assistència, si s’escau, a Judici.

Què fem?

Qualsevol particular o promotor, directament o mitjançant el seu Arquitecte o Enginyer, necessitarà; de l’Aixecament Topogràfic realitzat per un Enginyer Topogràfic col·legiat, per iniciar el projecte d’una casa, promoció d’habitatges, o traçat de nous vials, per exemple. Com a Enginyers Técnics a Topografía titulats i col·legiats, donem suport a la redacció d’un Projecte, a la definició projecte. Col·laboració en nous projectes, topógrafs comprovant les superfícies i límits reals de les parcel·les afectades, amb el seu corresponent estudi i actes de delimitació entre propietaris. A la rehabilitació d’edificacions realitzem el medició exterior i la distribució interior, así com les seccions necessàries per a la definició completa del vostre estat actual.

Què hem fet?

  • Jutjats de Figueres: Mesurament i estudi de diferents parcel·les per la determinació dels límits comuns en litigi.
  • Jutjats de Figueres: Mesurament de parcel·la per Expedient de Major Cabida.
  • Jutjats de Barcelona: Mesurament d’una parcel·la de gran extensió per la determinació del valor de l’impost de béns immobles.
  • Jurat d´Expropiació de Catalunya: Mesurament d’una parcel·la afectada per una expropiació, per la determinació del valor.