Peritatge en la mediació de conflictes

peritación en la mediación de conflictos

En Moll Topografia ens dediquem al peritatge en tota mena d'àmbits. Som una empresa amb una dilatada experiència en el sector. A més, col·laborem sovint amb les administracions públiques, així com amb jutjats i despatxos d'advocats.

Peritatges en la mediació de conflictes

El servei de peritage que oferim abasta diferents tipologies. No obstant això, l´especialització que hem adquirit i la dilatada experiència ens ha fet centrar-nos en quatre àmbits.

Peritatge de terrenys

Els terrenys sempre són més complexos a l'hora de determinar el seu valor i les seves característiques, d'aquí ve que sigui necessària la contractació d'un perit. Per a això, elaborem un informe pericial topogràfic que reculli totes les dades.

Així mateix, també efectuem la complicada tasca de la delimitació de terreny. Una cosa molt habitual en herències o en casos de finques molt antigues, on hi ha moltes parts implicades.

Quan es requereix aquesta labor? Especialment en els procediments judicials en els quals hi ha conflicte entre les parts. Igualment, és un procés que poden sol·licitar particulars pels motius que estimin convenients.

Peritatge de camins públics o privats

En moltes ocasions la titularitat d'un camí no és clara, sobretot en les zones rurals . És a dir, no és possible determinar si un pas és públic o privat, d'aquí ve que sigui necessària la contractació d'un servei de peritatge. Aquesta labor és molt demandada per les administracions públiques a causa de la freqüent apropiació indeguda de terrenys o camins per part de particulars.

Quina és la fi d'això? Des de Moll Topografia ens encarreguem de realitzar aquest tipus de dictàmens per a determinar la propietat del camí, així com el seu traçat i amplària. En aquest mateix document també es concreta la possible existència de servituds de pas.

Peritatge de l'altura dels edificis

L'edificació també requereix de la realització d'aixecaments topogràfics, sempre amb l'objectiu de reforçar la futura seguretat de l'estructura. Aquesta anàlisi inclourà la definició dels vials, els perfils i el càlcul dels moviments de terres, i fins i tot els perfils definitius.

L'altura de les cases noves en urbanitzacions prop de la costa mereix una anàlisi a part donades les característiques del terreny i la seva especial ubicació. Què pot motivar una actuació d'aquest tipus? Doncs el fet que moltes d'aquestes construccions es van realitzar en el seu moment amb més altures de les que permetia la llei.

Mediació de conflictes

La mediació de conflictes és la solució més idònia per a evitar els llargs i costosos procediments judicials. Es tracta d'un servei especial que oferim a:

- Propietaris de finques davant possibles conflictes amb el Cadastre o amb el Registre de la Propietat.
- Professionals jurídics per a l'elaboració de peritatges judicials.
- Despatxos professionals per a la realització d'aixecaments topogràfics.

Per a contractar els serveis de peritatge amb Moll Topografia existeixen diverses vies de contacte en la web.