Inici $ Làser escàner

Què és el làser escàner?

Els escàners làser no són nous, existeixen des de fa temps i s’han desenvolupat enormement en els últims anys. La topografia ha estat un dels camps més afavorits, ja que amb el làser escàner topogràfic, el grau de detall que s’aconsegueix en l’actualitat és molt major. En Moll Topografia treballem amb aquesta eina en tota la Península Ibèrica i Balears.

Aquest instrument és un dels avanços tecnològics més importants dels últims temps. Permet la captura de la geometria i del color de qualsevol objecte a partir de l’emmagatzematge de dades. D’aquesta manera obtenim un model tridimensional de l’objecte o espai en qüestió. És una manera de virtualizar els objectes reals per a poder treballar sobre ells i tenir les seves mesures, a través de programari especialitzat.

Usos principals, Làser Escàner

El làser escàner és àmpliament utilitzat a la majoria de sectors econòmics que ens envolten:

  • Patrimoni. S’empra per a la conservació d’edificis històrics, obres artístiques i per a la reproducció d’escultures.
  • Enginyeria. Control dimensional, nau industrial i instal·lacions en fàbriques.
  • Arquitectura. Es mesuren i planifiquen edificis, així com tota mena d’estructures.
  • Arqueologia. És usat per a l’estudi dels jaciments arqueològics i per a la reconstrucció de peces.
  • Topografia. Mitjançant aquesta eina, analitzem tota mena de terrenys, traçats i vies.

Escàner làser topogràfic

Més enllà dels usos obvis, el làser en topografia és beneficiós per a les empreses de diverses maneres. S’utilitzen per a realitzar aixecaments precisos, tant dins com fora de la propietat. També es poden emprar per a mediar i dur a terme plans precisos d’estructures. D’aquesta manera, es poden projectar plans de planta, registrar dimensions, generar informes i molt més.

Es poden utilitzar per a aixecaments d’elements i estructures de gran grandària que no es poden moure. L’escàner topogràfic és habitual en sectors com la construcció i l’arquitectura, perquè usen aquest mètode per al desenvolupament i aixecament topogràfic dels seus projectes.⁣

Per a què s’empra
un escàner làser?

Els làsers s’utilitzen en una àmplia gamma d’indústries, com la topografia, la construcció, la mineria i moltes més. En el camp de la topografia, l’utilitzem per a mesurar objectes en l’espai 3D. D’aquesta manera mesurem distàncies i extraiem una imatge tridimensional a escala, que són representacions visuals de la topologia de la superfície.