Làser escàner en el sector industrial


Cada vegada són més les empreses que demanen ajuda per a treure plànols que, per qualsevol circumstància, no han pogut realitzar. És a dir, són plànols que no es poden fer a mà o que necessiten altres mitjans com, per exemple, un escanejat. És aquí on entra en joc el làser escàner en el sector industrial.

Quins són els avantatges que ofereix el làser escàner?

El sector industrial destaca per la necessitat de comptar amb la màxima precisió en cada acció que es realitza, alguna cosa que inclou els plànols per a poder desenvolupar un servei posterior. D'aquesta manera, aquests ens serveixen d'ajuda no sols per a futurs treballs que tinguin els clients, sinó també per a les labors de seguretat, com escanejar un pla d'evacuació d'una empresa.

D'aquesta manera, aquest làser escàner contribueix a simplificar les tasques de gran nombre d'empleats. De fet, cada vegada s'usa més en fàbriques d'acord amb els avantatges citats i, sobretot, per la precisió que atorga. Això, al seu torn, garanteix major seguretat i control per als operaris a l'hora de desenvolupar qualsevol tipus de tasca.

Quines aplicacions té en el sector industrial?

  • Dins d'aquest àmbit, hem de destacar que pot usar-se per al control de qualitat, ja que fa possible que cada peça industrial quedi calibrada al detall. D'altra banda, ens permet dur a terme comparacions amb els productes ja fabricats i, d'aquesta manera, assegurar que el nou element s'ajusta a les necessitats concretes de cada client.
  • També té un ús bastant estès en la reposició de peces, ja que la seva alta precisió ens ofereix la possibilitat d'encarregar-les amb les mesures exactes. Si això s'extrapola a la màquina completa, podem adquirir maquinària amb les mateixes dimensions perquè funcioni a la perfecció des del moment de la seva arribada a la fàbrica.
  • Igualment, pot utilitzar-se en el disseny industrial i la manufactura . En aquest cas, aquesta tecnologia resulta especialment vàlida per a l'obtenció de logotips. Això està relacionat amb l'anterior, ja que la flexibilitat del làser permet l'escaneig d'objectes petits (com poden ser caragols o rosques) i de màquines de grans dimensions.
  • Finalment, aquest làser escàner porta a un estalvi de temps bastant important per a les empreses que el sol·liciten, la qual cosa deriva en un estalvi de costos i un major aprofitament dels recursos.

En resum, el làser escàner en el sector industrial és un element molt valuós. A part de la precisió que ens ofereix per al mesurament, permet dur a terme les reparacions amb major rapidesa. A més, la seva gran versatilitat fa que puguem usar-ho tant en peces petites com en grans màquines dins de l'àmbit industrial.