,

El làser escàner en l'arquitectura

Láser escáner en la arquitectura

El làser escàner en l'arquitectura ha aportat nombrosos beneficis a aquest sector, sobretot pel que fa a la recollida de dades i a la correcta elaboració dels projectes. Encara que aquesta eina s'ha emprat principalment en la topografia, té un enorme potencial perquè pugui utilitzar-se en altres terrenys, com, per exemple, l'arquitectura.

Avantatges de l'aplicació del làser escàner en l'arquitectura

L'aplicació del làser escàner en l'arquitectura no sols ha millorat la confecció de plànols i projectes. Les obres de reformes i rehabilitació, tant en interiors com en els exteriors dels edificis, s'executaran amb major precisió gràcies a l'exactitud dels mesuraments.

En usar aquesta eina en l'arquitectura, estem reduint de manera considerable la probabilitat que existeixin errades en la planificació, ja que aquests possibles errors es localitzen ràpidament i es poden esmenar abans que comenci la construcció.

Gràcies a aquesta detecció prèvia, aconseguim una major seguretat a l'hora d'executar les obres, a més d'estalviar costos que poguessin derivar-se de fallades en el projecte. D'altra banda, ens permetrà reduir temps en el desenvolupament dels treballs (sobretot en la part de planificació) gràcies a l'escaneig complet de l'edifici.

El làser escàner permet confrontar els plànols tradicionals amb la situació real de l'edifici. També podem configurar una extensa documentació de l'immoble, tant respecte al seu exterior com al seu interior.

Un enorme potencial per a l'arquitectura

L'ús del làser escàner en l'arquitectura s'ha centrat tradicionalment en obres de restauració o construcció d'edificis, però, en realitat, pot utilitzar-se en altres camps dins de l'arquitectura, com, per exemple, en la conservació del nostre patrimoni cultural. En aquest sentit, l'escanejat làser permet corroborar la incidència que el clima i el pas del temps han tingut sobre un edifici en concret, una cosa fonamental per a escometre les obres de conservació de manera adequada.

També l'obra civil es pot beneficiar dels avanços d'aquesta eina. El làser escàner pot conèixer amb certesa les característiques del terreny sobre el qual es construirà, un factor que és bàsic en obres com les xarxes ferroviàries.

Finalment, aquest instrument pot ajudar a l'activitat arquitectònica gràcies al coneixement de l'entorn natural. En aquest cas, és possible dur a terme diverses anàlisis sobre l'erosió del sòl o moviments de vessants. No hem d'oblidar que, en l'actualitat, pràcticament qualsevol projecte arquitectònic ha d'incorporar un estudi d'impacte ambiental.

Per tant, és indiscutible que el làser escàner en l'arquitectura resulta tremendament profitós, ja que estalvia costos, incrementa la precisió en els plans i evita errors relacionats amb l'execució dels treballs.

,