Com es pot obtenir un Arxiu GML d’una parcel·la o edifici?

Un Arxiu GML (Geography Markup Language) és un estàndard de llenguatge de marques per a l’intercanvi d’informació geogràfica. Els arxius GML són utilitzats per a representar geometries i atributs dels objectes geogràfics, i es basen en l’estàndard XML (extensible Markup Language). Aquest tipus d’arxiu conté informació geogràfica estructurada, com les coordenades d’un punt, una línia o un polígon, i també pot incloure informació alfanumèrica associada a aquests objectes geogràfics, com el nom d’un carrer o el codi postal d’un edifici.

En referir-se a una GML es parla del format que s’utilitza per a representar unes coordenades determinades per a localitzar geogràficament un espai de terra concret. Les coordenades específiques d’un document GML donen lloc a una RGA (Representació Gràfica Alternativa) que traça els límits d’aquest parcel·la o edifici buscat.

Com obtenir un Arxiu GML d’una parcel·la o edifici

Hi ha diverses maneres d’obtenir un Arxiu GML d’una parcel·la o edifici. Algunes de les opcions més comunes són:

  1. Utilitzar un programari de SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) per a crear l’arxiu a partir de dades de camp o imatges satel·litàries. Aquest és el mètode més precís, ja que permet la captura de la geometria i els atributs de la parcel·la o edifici de manera directa.
  2. Descarregar el GML d’un servidor web, com pot ser el Cadastre o l’Institut Geogràfic Nacional. Aquests organismes ofereixen serveis de descàrrega de dades geogràfiques, incloent-hi aquest tipus d’arxius, per al seu ús en recerques, estudis i projectes.
  3. Utilitzar una eina de conversió de dades geogràfiques, com FME, per a convertir arxius en altres formats (com shapefiles o KML, entre altres) a GML.
  4. Contractar una empresa especialitzada en topografia i geodèsia perquè faci el treball de captura de dades i generació de l’arxiu GML.

Certificat de georeferenciació

Un certificat de georeferenciació és un document tècnic que acredita la correcta ubicació d’un immoble en el territori. Aquest document s’elabora a partir de la informació obtinguda mitjançant tècniques de topografia i geodèsia, i s’utilitza en processos de compra-venda, hipoteques, entre altres. El certificat de georeferenciació ha de contenir informació precisa sobre la ubicació geogràfica de l’immoble, com la seva posició en el territori, la seva extensió, les seves fites i la seva relació amb els elements de l’entorn, entre altres aspectes. És important que el certificat estigui elaborat per un tècnic especialista en topografia i geodèsia, per a garantir la seva precisió i validesa.

En Molltopografía a Girona, oferim serveis d’elaboració de certificats de georeferenciació, utilitzant les últimes tecnologies i tècniques per a garantir la precisió i qualitat dels nostres treballs. Si necessita realitzar algun tràmit relacionat amb la georeferenciació de la seva propietat o necessita obtenir un Arxiu GML de la seva parcel·la o edifici, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

Estarem encantats d’ajudar-lo!