Inici $ Cadastre

Cadastre

Què fem?

Quan desconeix la superfície física de la seva parcel·la cadastral, els topògrafs en realitzem un curós estudi. Mesurant els límits reals o possibles, comparem la documentació cadastral i registral, obtenint el resultat que més s’acosta a la realitat de la propietat.

  • Esmena de discrepàncies en límits i/o superfície. Realitzem l’informe tècnic amb la documentació fonamental que requereix la Gerència per estimar l’esmena que se sol·licita.
  • Plànol topogràfic al sistema de coordenades vigent segons normativa.
    – Acta de delimitació signada pels veïns implicats.
    – Perímetre de la parcel·la en format digital.

Segons el conveni signat entre la Direcció General del Cadastre i el Col·legi d’Enginyers Tècnics a Topografia, l’enviament de l’expedient es fa telemàticament i els terminis de resolució s’escurcen respecte al sistema tradicional.

  • Presentació de declaracions cadastrals. Segons els models normalitzats i amb la documentació adjunta corresponent.

Model 901. Alteració de la titularitat, variació de la quota de participació en bens immobles.
Model 902. Nova construcció, ampliació, reforma, o rehabilitació de bens immobles.
Model 903. Agregació, agrupació, segregació o divisió de bens immobles.
Model 904. Canvi de cultiu, Aprofitament, os o demolicions de bens Immobles.

  • Revisions cadastrals segons Ponència de Valors. En col·laboració amb els millors taxadors de la província realitzem la comprovació del valor segons la superfície real de l’immoble, qualificació urbanística, usos i any de construcció.