CADASTRE

QUÈ FEM?

Quan desconeix la superfície física de la seva parcel·la cadastral, els topògrafs realitzem un acurat estudi de la mateixa. Mesurant els límits reals o possibles, comparem la documentació cadastral i registral, obtenint el resultat que més s'apropa a la realitat de la seva propietat.

  • Subsanació de discrepàncies en límits i/o superfície. Realitzem l’Informe Tècnic amb la documentació fonamental que requereix el Gerència per estimar la subsanació que es sol·licita.

           - Plànol topogràfic en el sistema de coordenades vigent segon normativa.
           - Acta d’atermenament signada pels veïns implicats.
           - Perímetre de la parcel·la en format digital.

Segons el conveni signat entre la Direcció General del Cadastre i el Col·legi d’Enginyers Tècnics en Topografia, l’enviament de l’expedient es fa telemàticament i els terminis de resolució s’escurcen respecte el sistema tradicional.

  • Presentació de declaracions cadastrals. Segons els models normalitzats i amb la corresponent documentació adjunta.

          - Model 901. Alteració de la titularitat, variació de la quota de participació en bens immobles.
          - Model 902. Nova construcció, ampliació, reforma, o rehabilitació de bens immobles.
          - Model 903. Agregació, agrupació, segregació o divisió de bens immobles.
          - Model 904. Canvi de cultiu, aprofitament, us o demolició de bens immobles.

  • Revisions cadastrals segons Ponència de Valors. En col·laboració amb els millors taxadors de la província realitzem la comprovació del valor cadastral segons la superfície real del immoble, qualificació urbanística, usos i any de construcció.