Archivos

Archivos / 2022 / septiembre
  • Què és l'expedient de domini per excés de cabuda?

    Els expedients de domini per excés de cabuda es tramiten quan els informes presentats no concorden entre la superfície real del terreny i els que es mostren en el Registre de la Propietat. Aquest tipus de situacions requereix d'un peritatge professional per a poder solucionar-se.

    S'expedeix quan …