Aixecaments topogràfics rústics


Has sentit parlar dels aixecaments topogràfics rústics? Per a qui treballa en un ajuntament (concretament, en Urbanisme), segurament, són paraules molt comunes.

Un aixecament topogràfic rústic és la realització d'un plànol actual d'un terreny qualificat com a rústic, tenint en compte les mesures, els elements que el componen i el seu desnivell.

Per a què es necessita?

És habitual, en pobles o ciutats que creixen demogràficament, que s'aprovi una requalificació del sòl per a poder ampliar els límits de la localitat. Ocorre quan s'aproven plans urbanístics d'edificació. Amb la finalitat de dur a terme aquestes requalificacions, són necessaris aixecaments topogràfics rústics per a requalificar el tipus de sòl i optar a altres categories, com a sòl urbà o sòl urbanitzable. Els ajuntaments, com a Administració, poden sol·licitar els estudis de requalificació d'un terreny per al desenvolupament d'una altra mena de projectes. A més, requeriran de la topografia per a realitzar un drenatge o una edificació, aixecar una estació de tren, etc. També és molt útil per a una reparcel·lació del sòl.

Es pot sol·licitar un aixecament topogràfic, a nivell particular, si existeixen diferències d'extensió entre el Cadastre, el Registre de la Propietat i el terreny real de la parcel·la o finca. Amb l'objectiu de rectificar-lo, seria necessari un aixecament topogràfic per a presentar-lo en el Cadastre i que rectifiquin els impostos derivats de l'extensió i del sòl (IBI). També s'eviten, així, inspeccions sancionadores de l'Administració, modificació de bogues o querelles per invasió del sòl.

Una altra aplicació, aplicable tant a nivell privat com a nivell públic, és per a dictàmens en informes judicials, quan existeixen desquadraments entre gestions de compra o venda de finques.

Com es realitzen els aixecaments topogràfics en terrenys rústics?

Per a sol·licitar un aixecament topogràfic d'un terreny rústic, és necessari un enginyer de topografia. El professional, mitjançant diferents instruments, com, per exemple, una Estació Total o un GPS, fa els amidaments oportuns. S'obté un model digital del terreny amb les dades recollides i es poden emetre tot tipus de plans topogràfics.

Per a donar-li la màxima legalitat, serà un advocat qui redacti els canvis en tots i cadascun dels terrenys que han estat inclosos en l'informe de l'arquitecte o enginyer.

Amb la finalitat de fer un aixecament topogràfic, és essencial dominar la topogràfi. Per això, existeixen enginyers experts en topografia.

Conclusions

Són moltes les aplicacions que la topografia brinda als ajuntaments. La reparcel·lació i la requalificació del sòl són les dues aplicacions més comunes per a la creació de projectes i concessió de llicències.

A Moll Topografia realitzem aixecaments topogràfics rústics i oferim un servei global. Fem treballs per a ajuntaments al més aviat possible.